บริการรับพัสดุด้วยตัวเอง Self Collection (SCL)
ณ จุดรับพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และพาร์ทเนอร์
มีจุดรับพัสดุ 2,000 แห่งทั่วประเทศ เลือกเวลารับได้เอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหาจุดรับพัสดุของคุณ...ที่นี้
** โปรดระบุจุดรับพัสดุปลายทางและรหัส SCL ในที่อยู่ผู้รับ **